Uw bezoek aan de diëtist wordt gedeeltelijk of zelfs helemaal vergoed. Dieetadvisering zit voor 3 uur in de basisverzekering, echter dient u hier wel rekening te houden met uw eigen risico.

Indien u een aanvullende verzekering heeft is de kans groot dat u in aanmerking komt voor extra vergoeding. Dit varieert per zorgverzekeraar en kunt u daarom het beste nagaan bij hen.

Indien u bent doorverwezen door uw huisarts of praktijkondersteuner voor dieetbehandeling binnen de Ketenzorg Diabetes Mellitus, COPD en hart- en vaatziekten, dan worden de afspraken geheel vergoed door uw zorgverzekeraar.

Ik heb een contract voor het leveren van ketenzorg met de zorggroep PoZoB.

De vergoeding bestaat uit de tijd dat u direct contact heeft met mij (directe tijd) en de tijd die ik nodig heb om alle gegevens uit te werken zoals: voedingsberekeningen en een rapportage aan uw verwijzer (indirecte tijd).